Kemiskab - Sikkerhed i laboratoriet

Når vi træder ind i verdenen af laboratorievirksomhed, er sikkerheden af afgørende betydning. Kemikalier kan være farlige, hvis de ikke er opbevaret korrekt, hvilket kan medføre alvorlige konsekvenser for både medarbejdere og miljøet. Et væsentligt middel til at sikre denne sikkerhed er brug af et kemiskab, der er designet til at opbevare kemikalier på en sikker og organiseret måde.


Kemiskab og laboratoriets sikkerhed

Et kemiskab er mere end blot et opbevaringssted; det er en central aktør i laboratoriets sikkerhedsstruktur. Disse særlige skabe er konstrueret til at modstå kemisk erosion og plastisk deformation, som kan opstå ved utilsigtede kemiske reaktioner. De ydre overflader er ofte lavet af materialer som polyethylen- eller -propylen, der er kendt for at være højt kemisk bestandige.


Inde i et kemiskab er reolerne og hylder ofte justerbare, så man kan tilpasse opbevaringspladsen til de individuelle behov. Der bør være klare etiketter og advarsler på skabet, der angiver, hvilke typer af kemikalier der må opbevares inden i, samt hvilke reguleringsstandarder der er i kraft.


Overholdelse af forskrifter

Når du vælger et kemiskab, er det vigtigt at sikre, at det overholder de nødvendige forskrifter og anbefalinger i dit land. Dette kan omfatte standarder såsom OSHA’s krav i USA, eller REACH og CHIP i EU. Skabet skal have tilstrækkelig kapacitet til den mængde af kemikalier, der skal opbevares, og materialesammensætningen skal være passende til de kemikalier, det vil komme i kontakt med.


Et kemiskab skal være korrekt markeret både med hensyn til indhold og risici. Dette betyder tydelige mærkater med kemikaliens navn, farer og forsigtighedsforanstaltninger, så brugerne af skabet er fuldt informerede om, hvordan det skal bruges og hvilken risiko det indebærer i tilfælde af en ulykke.


Anvendelseseksempler af et kemiskab

Moderne kemiskabe er designet til at imødekomme en række af opbevaringsbehov inden for laboratoriernes mangfoldige miljøer. Nogle skabe inkluderer indbyggede sikkerhedsforanstaltninger, såsom alarmer, der advare brugerne, hvis dørene er blevet efterladt åbne for længe. Desuden kan nogle modeller være temperaturstyret for at sikre, at de kemikalier, der opbevares, ikke udsættes for temperaturer, der kan føre til farlige reaktioner eller fordampning.


Oprethold sikkerheden

Et kemiskab er et uvurderligt redskab i bestræbelserne på at opretholde sikkerheden i laboratoriet. Ved at forstå de regler, der regulerer brugen af kemikalieskabe, og ved at vælge skabe, der er designet til at imødekomme dine specifikke behov, kan laboratoriepersonale sørge for, at deres kemikalier er opbevaret på en måde, der beskytter både dem selv og deres arbejdsmiljø.