Få advokathjælp til sager om tvangsfjernelse

Står du i en situation, hvor du er i fare for, at dit barn bliver fjernet fra hjemmet ved en tvangsmæssig anbringelse, altså en tvangsfjernelse, eller står du midt i en sag om tvangsfjernelse? Da er det vigtigt, at du ved, at du har krav på advokatbistand som forælder.

En advokat med speciale i tvangsfjernelser kan stå ved din side igennem hele sagen og være med til at sikre, at du og dit barn får den bedst mulige behandling gennem systemet. Som forælder har du ret til at se alle papirerne i sagen, og det har din advokat naturligvis også. Derudover vil din advokat kunne hjælpe dig med at forstå regler og frister, ligesom du kan have din advokat med til møder med bl.a. børnesagkyndige og med Børn- og Ungeudvalget i din kommune, som er den myndighed, der tager den endelige afgørelse om, hvorvidt dit barn eller dine børn skal tvangsfjernes.

Din advokathjælp er gratis

I sager om tvangsfjernelse har du ret til at få gratis advokathjælp, og du har lov til at vælge den advokat, du føler dig tryg ved, og som du mener kan hjælpe dig bedst. Du er altså ikke tvunget til at tage en advokat, der kommer fra samme kommune, som du bor i – end ikke samme landsdel. Valget af advokat er dit. Det er også vigtigt at vide, at dit barn eller teenager har ret til at have sin egen advokat, når barnet eller den unge er over 12 år.

Eksperter i sager om tvangsfjernelse

Et af de steder, du og dit barn kan få gratis ekspertbistand i sager om tvangsfjernelse, er hos advokaterne bag tvangsfjernelse.com. Her har de samlet et skarpt team af familieadvokater, som har mange års erfaring og har specialiseret sig i sager om tvangsfjernelse af børn, og advokatfirmaet hjælper hvert år masser af familier og børn over hele landet.

Advokatteamet kender regler og frister, ligesom de har erfaring med de fejl, der ofte bliver begået i det kommunale system i forbindelse med tvangsfjernelser, ligesom de kan være med til at følge op på henvendelser fra fx socialrådgivere og sørge for, at alle sagens aspekter bliver belyst i netop din sag.

Inden Børn- og Ungeudvalget i din kommune kommer med sin afgørelse, har du som forældre ret til at kræve et møde med udvalget, hvor du sammen med din advokat kan fremlægge dit syn på sagen.